Mateřská škola Sušice
MŠ SUŠICE

Provozní řád


Provozní řád MŠ

Dle zákona č.258/200 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o uměně některých souvisejících zákonů

Směrnice č.3

Dne 1.9.2013

I. Informace o zřízení

 • Název školy: Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště
 • Adresa školy: Mateřská škola Sušice 54, 687 04 Traplice
 • Telefon: 575 575 249
 • IČO: 750 07 428
 • Ředitelka: Slobodová Žaneta
 • Zřizovatel: Obec Sušice
 • Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
 • Kapacita školy: 24 dětí
 • Provozní doba školy: 6.45  – 16.00 hodin

II.Režimové požadavky

            Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven , učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

A) Nástup dětí

6.45 – 8.30 dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

B) Spontánní hry

6.45 – 8.30  od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

C) Didakticky cílené činnosti:

9.00 – 09.45 (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

D) Pohybové aktivity:
 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
E) Pobyt venku:

minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahradu.

Údržba školní zahrady: posekání trávníků dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

F) Odpočinek, spánek:

vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry). Lehátka denně připravují a uklízí  uklizečka, tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.

G) Stravování:
 • vlastní strava připravená ve školní kuchyni
 • svačiny se podávají v době od 8.45 do 9.00 hodin, odpoledne od 14.15 do 14.30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • obědy se vydávají od 11.45 do 12.15 hodin, polévky si samy nalévají z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí a prostírání, určené děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka
H) Pitný režim:

děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nádobě, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

I) Otužování:
 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • denně se provádí očista chrupu
J) Zajištění praní prádla:

- výměna prádla   1x za tři týdny praní lůžkovin – pere uklízečka MŠ

                               1x za týden výměna ručníků – pere uklízečka MŠ

                               1x za týden výměna pyžama – pere rodič

ručníky-1krát/týden

pyžama-1krát/týden, rodiče

Čisté prádlo se skladuje v místnosti na to určené, špinavé prádlo se odnáší do prádelny v obalu na jedno použití, kde se ihned pere, jsou určeny uzavíratelné koše na prádlo.

K) Úklid a očista hraček 

se provádí v denních, týdenních, měsíčních, čtyřměsíčních intervalech podle náplně práce uklizečky mateřské školy. Stavebnice se perou v automatické pračce ve zvláštních vacích.

Tento provozní řád nabývá účinnost                    1.9.2013

V Sušicích                                                                 7.srpna 2013

Ředitelka školy                                                         Slobodová Žaneta

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Je-li v červenci brzy déšť a pak slunce, bude drahý ječmen.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:04:50

Slunce zapadá:20:58