Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

Řežim dne v mateřské škole

Vnitřní režim při vzdělávání dítěte

 

 

06.45 –08.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

08.30 – 08.45

08.45 – 09.00

pohybové aktivity

osobní hygiena, svačinka

09.00 – 09.45

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

09.45 – 11.45

Osobní hygiena. Příprava na pobyt venku, pobyt venku, případě náhradní činnost

11.45 – 12.15

Oběd osobní hygiena dětí

12.15 – 14.15

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.15 – 16.00

Odpolední svačinka, osobní hygiena, volné činnosti a aktivity dětí pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry,l zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.