Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

GDPR

Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

Sušice 54, 687 04 Traplice
IČ: 75007428
 
V Sušicích dne 1.8.2019 vyřizuje Žaneta Slobodová
 
Oznámení pověřence:
Identifikace správce: Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské
Hradiště, IČ. 75007428
 
Označení pověřence: Marian Němec
 
Kontaktní údaje pověřence: poverenec@uhedu.cz
 
Telefon: 572 572 249
Žaneta Slobodová
 
Ředitelka školy
(dokument opatřen elektronickým podpisem)¨
 
Tel:572 572 249 bankovní spojení: IČ:75007428
Datová schránka:zdpj56s KB Uh.Hrad. č.ú.86-3962070257/0100
Email:mssusice@uhedu.cz