Mateřská škola Sušice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, 687 04 Sušice 54

Aktuálně

Uzavření Mateřské školy v době letních prázdnin:

15.7.2019 - 18.8.2019, provoz bude zahájen 19.8.2019.

 

Akce:

 Hraní maminek s dětmi květen 15.5. a 29.5.2019

od 9.30 - 10.15 hodin,

Připravujeme květen:

16.5. Sokolovna Uh.Hradiště - loutkové divadlo, odjezd z MŠ V 10.10 hodin, návrat v 12.30 hodin.

21.5. od 8.30 společné fotografování v MŠ

Připravujeme červen:

Výlet 4.6. - celodenní cca do 15.00 hodin.

6.6. Vystoupení Hradišťánku - KK Uh.Hradiště, odjezd z MŠ 7.43 hodin, návrat v 11.30 hodin.

7.6. Den s modrým majákem -  Masarykovo náměstí Uh.Hradiště odjezd z MŠ 7.43 hodin, návrat v 11.30 hodin. Zúčastníme se podle počasí.

Všechny akce budou upřesněny na nástěnkách v mateřské škole.

 Omlouvání dětí do 7.30 hodin na telefon

572 572 249 !!!

 

ZÁPIS

 

do  Mateřské školy Sušice

proběhne ve dnech 14.5.2019

 od 8.00 do 15.30 hodin v budově mateřské školy

 

Hlavní cílem mateřské školy je :

 

-                          vytvářet prostředí, ve kterém se budou děti cítit spokojeně, kde budou vedeny k samostatnosti, ke zdravému sebevědomí a budou respektovány jejich individuální zvláštnosti,

-                          upevňovat pevné vztahy s rodiči a dětmi, které navštěvují naší školu, plně se zapojovat svou účastí do společenského života obce,

-                          podporovat zdravý fyzický i psychický rozvoj dítěte, pocit osobního bezpečí a jistoty,

-                          vzdělávat dětí na základě prožitků a zkušeností,

-                          podporovat aktivní účast dětí, rozvíjet tvořivost a spontánní motivaci,

-                          respektovat individuální zvláštnosti, možností a potřeby dětí tak, aby se dětí cítily spokojené. 

 

Aktivity a činností, které mateřská škola nabízí:

 

-          předplavecký výcvik

-          konzultační dny pro rodiče

-          logopedická prevence

-          práce s interaktivní tabulí

-          spolupráce s obcí a společná organizace akcí v rámci obce (vánoční zpívání, besedy s občany, vítání občánků, sportovní akce, Den dětí, karneval, Den matek.... aj.)

-          návštěvy divadelních představení v – Sokolovně, KK Uh. Hradiště, Slováckém divadle a další,

-          výlety do okolí a přírody

-          návštěvy výstav a doprovodných akcí – Slovácké muzeum Uh.Hradiště

-          spolupráce s okolními ZŠ

-          beseda se zástupci základních škol

-          beseda  a spolupráce s paní psycholožkou z pedagogicko - psychologické poradny Uh. Hradiště

-          spolupráce s ekologickým centrem Kovosteel

-          výlety do přírody, společné výlety do okolí, táboráky a další různé aktivity dle aktuální nabídky

-          účast na výtvarných a sportovních soutěžích

-          spolupráci s okolními MŠ Traplice, Kudlovice, Košíky, Jankovice a Mateřskou školou Uh. Hradiště.

 

Všechny aktivity a činnosti mateřské školy budou vycházet ze zájmů a potřeb rodičů a dětí.

 

Vyzvedněte si přihlášku k zápisu v mateřské škole, nebo je možno stáhnou ze stránek školy skolkasusice.cz. K zápisu si přineste s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou přihlášku.